Header Ads

Padaczka może być związana ze strukturalnymi różnicami w mózgu.

Padaczka może być skutkiem różnic strukturalnych w naszym mózgu - tak wynika z niedawno przeprowadzonych badań UCL oraz Keck School of Medicine w USC. Naukowcy stwierdzili, że schorzenie wiąże się z objętością, a także z różnicami w grubości występującymi w istocie szarej z kilku obszarów mózgu. 

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie "Brain". Obejmują największy neuro-obraz jaki kiedykolwiek przeprowadzono z mózgami osób cierpiących na epilepsję. Wykazały, że choroba ta wiąże się z ogromnymi różnicami w strukturze mózgu, które mają również znaczenie w przypadku łagodnego typu padaczki z kontrolowanymi napadami padaczkowymi. Nieprawidłowości w mózgu zidentyfikowane przez badaczy były w rzeczywistości subtelne, bez zauważalnej utraty funkcji mózgu. Sanja Sisodiya, główny autor badania przeprowadzonego przez UCL Institute of Neurology & Epilepsy Society, poinformowała, że naukowcy odkryli, że nawet typowe formy padaczki, które uważano za łagodne, są skutkiem ogromnych różnic w materii mózgu. W badaniu nie oceniono jeszcze żadnego potencjalnego wpływu różnic w strukturze mózgu; jednak w przypadku padaczki jest większy wpływ niż wcześniej zakładano. 


Epilepsja dotyka globalnej populacji od 0,6 do 1,5 procenta z wieloma objawami i stanami. Badanie dotyczące tego stanu chorobowego wymagało udziału globalnego konsorcjum ENIGMA - Epilepsy z siedzibą w Keck School of Medicine w USC. W badaniu zebrano dane z 24 różnych ośrodków badawczych zlokalizowanych w całej Ameryce Północnej, a także w Ameryce Południowej, Europie, Australii i Azji. Mózgi więcej niż 2149 osób z epilepsją zostały wyodrębnione za pomocą skanów MRI. Te same badania przeprowadzono na zdrowej grupie porównawczej, która liczyła 1727 osób. 

Zmniejszona grubość i objętość istoty szarej w korze mózgowej oznaczały napady padaczkowe o dłuższym czasie trwania. Osoby cierpiące na epilepsję wykazywały również niższą objętość w prawym obszarze wzgórza, odpowiedzialnym za sygnały motoryczne i czuciowe. Wcześniej było to wiązane tylko z pewnymi formami padaczki. Zmniejszona grubość kory ruchowej wpływa na kontrolę ruchu ciała. 

Subtelne różnice w mózgach pacjentów z padaczką można było wykryć tylko dzięki sporej ilości danych dostarczonych naukowcom. W badaniu zdefiniowano również różnice między podgrupami pacjentów z padaczką, które odzwierciedlają wzór genetyczny pacjentów. Różnice strukturalne w różnych rejonach mózgu potwierdzają, że to zaburzenie neurologiczne jest zaburzeniem sieciowym, które rozprzestrzenia się w całym mózgu. 

Odkrycia należy również poprzeć badaniami genetycznymi mózgu, które mogą zdefiniować różnice strukturalne. W badaniu nie udało się stwierdzić, czy różnice te spowodowały napady padaczkowe, czy też mogą być konsekwencją samego ruchu. Postęp w tym samym czasie również nie był znany. Jednak wzorce te mogą być kluczem do badania zaburzeń z możliwymi przyszłymi metodami leczenia. 

Źródło info: tecake.in
Źródło foto:  By Chris Hope (https://www.flickr.com/photos/tim_uk/8135755109/) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons / By User Ancheta Wis on en.wikipedia [Public domain], via Wikimedia Commons / See page for author [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.