Header Ads

Starożytne kamienne narzędzia odkryte w Indiach ujawniają kiedy ludzie opuścili Afrykę.

Środek Epoki Kamienia był okresem rozwoju hominidów i charakteryzował się ewolucją zaawansowanych narzędzi kamiennych, w tym fantazyjnych nowych kamiennych ostrzy, charakterystycznych metod łuszczenia i punktowania oraz wytwarzania mniejszych narzędzi. 

Archeolodzy odkryli ponad 7200 kamiennych artefaktów na stanowisku archeologicznym w Attirampakkam. Niewielkie miasteczko w pobliżu dorzecza Kortallayar, około 60 km od Chennai, ujawniło kilka interesujących faktów na temat ewolucji historii ludzkości, kwestionując jej podstawowe koncepcje. Wcześniejszcze badania wykazały, że homo sapiens pochodzi z Afryki, a jego pochodzenie datowane jest na co najmniej 300 000 lat temu. Człowiek wyłonił się ze swojego miejsca pochodzenia i skolonizował Świat. Skamielina ludzkiej szczęki odkryta w zeszłym tygodniu pokazała, że niektórzy migranci naszego gatunku dotarli do Izraela co najmniej 177 000 - 194 000 lat temu. 

Dzięki odkryciu zaobserwowano, że nasi przodkowie homo sapiens opuścili Afrykę dużo wcześniej niż myśleliśmy. Argument ten może być poparty incydentem odkrycia kamiennych narzędzi i innych skamielin, które były związane z ówczesnymi ludźmi w Afryce. Naukowcy zaproponowali teorię, że hominini w Indiach mogli pojawić się już w okresie kultury paleolitu środkowego około 3 850 000 lat temu i istnieć do około 772 000 lat temu, czyli znacznie wcześniej niż myślano. 

Środek Epoki Kamienia był okresem rozwoju hominidów i charakteryzował się ewolucją zaawansowanych narzędzi kamiennych, w tym fantazyjnych nowych kamiennych ostrzy, charakterystycznych metod łuszczenia i punktowania oraz preferencją mniejszych narzędzi. Wierzono wcześniej, że pojawienie się kultury środkowej paleolitu w Indiach miało miejsce między 140 000 a 46 000 lat temu. Ostatnie odkrycia udowadniają, że mylono się w tej kwestii. Było to rzeczywiście dużo wcześniej niż dotychczas przekonywano o migracji homo sapiens z Afryki. 


"W przypadku Indii nie możemy powiedzieć, kto stworzył narzędzia, ponieważ do tej pory nie znaleziono żadnych skamielin homininów. Musimy więc być bardziej ostrożni w korelowaniu gatunków z kulturą w przypadku Indii" - powiedział prof. Shanti Pappu z Centrum Edukacji Dziedzictwa w Sharma, w Chennai, a także autor niedawno opublikowanego artykułu.

Profesor Pappu dodaje także, że w kulturze środkowego paleolitu, która pochodzi prawdopodobnie z Afryki, na stanowisku w Attirampakkam, będącej daleko od Afryki, widzimy podobną zmianę kulturową. 

Z kolei Petraglia z Max Planck Institute for the Science of Human History w Jenie, w Niemczech, twierdzi, że powyższa teoria jest nieprawdziwa, a ewolucyjni kuzyni z Indii sami opracowali styl tworzenia narzędzi, niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów, co prowadzi do niczego innego jak pozornego zbiegu okoliczności. 

Źródło info / foto: tecake.in


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.