Header Ads

Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - by przeżyć - będą jeść własny kał.

W zaskakujących badaniach naukowcy z powodzeniem odkryli metodę, która może przekształcać ludzkie odpady biologiczne w kosmiczny pokarm. Nowe badanie ujawniło, że za pomocą drobnoustrojów można wytwarzać pokarmy podobne do marmitów z ludzkich odpadów biologicznych. Wszystko po to, aby nakarmić astronautów. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone przez grupę naukowców z Pennsylvania State University. Naukowcy opracowali metodę rozkładania ludzkich odpadów składających się z odpadów stałych i płynnych, w celu wytworzenia białek i substancji bogatych w tłuszcz. 

Christopher House, profesor nauk geologicznych i dyrektor Penn State Astrobiology Research Center, powiedział, że wyobrazili sobie i przetestowali koncepcję równoczesnego traktowania odpadów astronautów drobnoustrojami, z jednoczesnym wytwarzaniem biomasy, która jest jadalna bezpośrednio lub pośrednio, w zależności od kwestii bezpieczeństwa. 

"To trochę dziwne, ale koncepcja będzie trochę jak marmity lub vegemite, gdzie jesz wymaz z drobnoustrojów" - powiedział profesor House. 

Najnowsza technologia produkcji żywności kosmicznej wzbudziła zainteresowanie naukowców. Zapewnienie żywności dla astronautów, którzy odbywają długoterminową misję, jest dość trudne, a NASA uważa to za poważną przeszkodę przy planowaniu długich lotów kosmicznych. Tak więc naukowcy przeprowadzili rygorystyczne badania nad opracowaniem metod, które mogą zapewnić żywność astronautom na pokładzie długoterminowych misji kosmicznych. Teraz za House'm i jego kolegami, opracowującymi technikę przekształcania odpadów ludzkich w cenne źródło pożywienia, można powiedzieć, że w przyszłości mogą być organizowane ciągłe dostawy żywności dla astronautów. 


Do badań naukowcy przygotowali zamknięty układ cylindryczny i umieścili w badaniach gospodarki odpadami sztuczne odpady płynne i stałe, a także gatunki bakterii. Dzięki fermentacji beztlenowej bakterie rozbiły odpady, co spowodowało powstanie metanu. Z tego metanu naukowcy z powodzeniem produkują mikroba o nazwie Methylococcus capsulatus, składającego się w 52% z białka i 36% z tłuszczów. 

Zdaniem naukowców ten proces rozwoju drobnoustrojów stanowi potencjalny możliwy sposób tworzenia pożywnego pokarmu dla astronautów w kosmosie. Badacze opracowali różne mikroby w środowisku o wysokiej alkaliczności, a także w środowisku o wysokiej temperaturze. Zgodnie z twierdzeniami naukowców, ich praca dowodzi możliwości szybkiej obróbki odpadów w kompaktowym projekcie reaktora, i proponuje recykling substancji odżywczych z powrotem do artykułów spożywczych poprzez heterotroficzny (w tym metanotroficzny, acetotroficzny i termofilny) wzrost mikroorganizmów. Ostatnie badanie opublikowano w czasopiśmie "Life Sciences in Space Research". 

Źródło info: tecake.in
Źródło foto:  By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons / By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.