Header Ads

Watykan: "Zabójcze roboty sprawią, że wojna stanie się jeszcze bardziej nieludzka"


"Umożliwienie rozwoju i wykorzystania w pełni zautomatyzowanych śmiercionośnych systemów broni spowodowałoby, że działania wojenne stałyby się jeszcze bardziej niehumanitarne i osłabiłyby wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju poprzez dialog, a nie wyścig zbrojeń." - powiedział przedstawiciel Watykanu. 

"Świat, w którym autonomiczne systemy zostaną pozostawione same sobie w celu zarządzania, sztywno lub losowo, doprowadzi nas niepostrzeżenie do dehumanizacji i do osłabienia więzi prawdziwej i trwałej wspólnoty ludzi, rodziny." - powiedział arcybiskup Ivan Jurkovic grupie ekspertów ONZ w Genewie. Arcybiskup, który jest watykańskim obserwatorem agencji U.N. w Genewie, przemawiał 9 kwietnia na sesji "Grupy ekspertów rządowych" dot. Śmiertelnych Systemów Broni Autonomicznej (LAWS). Państwa, które są stronami Konwencji w sprawie broni konwencjonalnych, uzgodniły w 2016 roku ustanowienie grupy zajmującej się kwestiami prawnymi i etycznymi dotyczącymi takich autonomicznych technologii, które są również określane jako broń robotyczna lub "roboty-zabójcy". Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zdefiniował LAWS jako "dowolny system broni z autonomią w swoich krytycznych funkcjach. To jest system broni, który może wybrać - to znaczy szukać lub wykrywać, identyfikować, śledzić, selekcjonować i atakować - tj. używać siły przeciwko, neutralizować, uszkadzać lub niszczyć - cele bez ludzkiej interwencji". Pierwszą taką autonomiczną bronią była mina lądowa, ale szybki postęp w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym poszerzył potencjał broni z dużą autonomią od ludzkiego podejmowania decyzji. 

Ivan Jurkovic, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Genewie

Jurkovic powiedział grupie, która zbierała się w dniach 9-13 kwietnia, że "rozwój LAWS zapewni zdolność zmieniania nieodwracalnego charakteru wojny, będąc jeszcze bardziej nieludzkim, stawiając pod znakiem zapytania ludzkość naszych społeczeństw".

"Każdą interwencję zbrojną należy starannie rozważyć i przez cały czas weryfikować jej zasadność, zgodność z prawem i zgodność z jej celami, które muszą być zgodne z prawem i etyką" - powiedział Jurkovic. "W obliczu dzisiejszych wyzwań zadania te stają się coraz bardziej złożone i zbyt skomplikowane, aby można je było powierzyć maszynie, co na przykład byłoby nieskuteczne, gdy stanęłyby przed dylematami moralnymi lub kwestiami poruszonymi przez zastosowanie tzw. efektu"- powiedział. Katolicka zasada mówi, że moralnie dopuszczalne jest dążenie do dobrego celu, który może mieć niezamierzony zły skutek, jeśli istnieje proporcjonalny lub wystarczający powód do dopuszczenia zła. Arcybiskup powiedział, że robotyzacja i dehumanizacja działań wojennych stanowią kilka poważnych problemów etycznych i prawnych. Na przykład zwiększona automatyzacja spowoduje rozmycie lub usunięcie odpowiedzialności oraz "identyfikowalności użycia siły z dokładną identyfikacją osób odpowiedzialnych".

"Taka utrata lub osłabienie odpowiedzialności powoduje całkowity brak odpowiedzialności za naruszenia zarówno międzynarodowego prawa humanitarnego, jak i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i może stopniowo prowadzić do wojny" - dodał.


Autonomiczne systemy uzbrojenia, jak powiedział, również nie mają "wyjątkowej ludzkiej zdolności do moralnego osądzania i etycznego podejmowania decyzji", co wymaga wkładu znacznie bardziej złożonego niż "zbiór algorytmów". Zdolność potrzebna do zrozumienia sytuacji lub kontekstu i zastosowania odpowiedniej reguły lub zasad nigdy nie może zostać zastąpiona lub zaprogramowana w maszynie, ponieważ takie rozeznanie lub osąd "pociąga za sobą daleko wykraczające poza możliwości algorytmy". "Idea wojny prowadzonej przez nieświadome i nieodpowiedzialne autonomiczne systemy uzbrojenia wydaje się ukrywać przynętę dla dominacji, która kryje desperację i niebezpieczny brak zaufania do osoby ludzkiej".

"Międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój najlepiej osiągnąć dzięki promowaniu kultury dialogu i współpracy, a nie poprzez wyścig zbrojeń" - powiedział Jurkovic.

Źródło info: Cruxnow.com
Źródło foto: Pixabay/CC0 Creative Commons / By Serg (Sergey Kornienko (?)) ([1], from the Swarmrobot.org project) [GPL], via Wikimedia Commons / Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons / Водник at ru.wikipedia [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.